Combed Cotton

2022-04-29
@szTitle@

İngilizce’de Combed Cotton olarak bilinen Penye Sisteminde; Penye iplikler çok ince numaralarda eğrilebilirler. Ne 30 ile Ne 50 arasındaki penye iplikler piyasada yaygın olarak üretilmektedir. Uzun lifler ve yüksek temizlik seviyeleri pamuk fiyatlarını büyük ölçüde etkilediğinden, pamuk üretim alanının doğru seçimi iplik fabrikaları için çok önemlidir. Yüksek performanslı eğrilmiş ipliklerin eğrilebilmesi için pamuğun lif boyunun uzun ve liflerin ince olması yani mikroner değerinin düşük olması gerekir. Unutulmamalıdır ki kaliteli iplik istendiği durumlarda temiz uzun lifli pamuğa ihtiyaç vardır. Normal taraklama prosesi ile eğirmede belirli bir dereceye kadar yüksek kaliteli özellikler elde edilebilir. Bu sınırlamadan sonra tımarın sisteme eklenmesi kaçınılmaz hale geldi.

Penye makinasının sorumlulukları şu şekilde sıralanabilir:Tarama işlemi sırasında çekirdek, gövde ve yaprak döküntüleri gibi yabancı partikülleri ve nepsleri uzaklaştırarak iplik kalitesini artırır, Kısa liflerin taranmış telef halinde ayrılması, paralelleşmeyi yoğunlaştırır ve çekim sonucunda eğirmede etkili olacak lif uzunluğunu iyileştirir.