Karde Ring Pamuk İplik

2017-03-15
@szTitle@

Karde Ring Pamuk İplik

Karde ring pamuk ipliği, penye pamuk ipliğinden daha kısa olan ve taranmayan pamuk liflerinden yapılan bir pamuk ipliğidir. Karde ring ipliğin kalitesi penye ipliğe göre daha düşüktür. Bu iplikler düzensiz ve pürüzlü yüzeylere sahiptir. Dokuma ve örme sanayinde kullanılan bu ipliklerin bükümü trikoda düşük, dokumada yüksektir. Karde ring ipliğinin mukavemeti, penye ring ipliğinden daha düşük, ancak açık ipliğe göre daha yüksektir. İplik kalınlaştıkça (iplik sayısı küçülür) fiyat düşer ve iplik yapısı pürüzlü hale gelir. Genellikle Ne 6 ile Ne 30 numaralar arasında üretim yapılmaktadır.

Karde ipliklerden yapılan kumaşlar, penye ipliklerden yapılan kumaşlara göre düzgünlük açısından daha düşüktür. Kırılgan bir kumaş yapısı sergilerler. Gevşek, pürüzlü ve kabarık kumaşlar oluştururlar. Karde iplik penye ipliğe göre bir miktar yabancı madde içerdiğinden, karde ürün penye ipliğe göre daha mat ve daha az temiz görünür.