Open end ile Ring İpliği Arasındaki Farklar

2022-05-27
@szTitle@

OPEN-END İPLİĞİ İLE RİNG İPLİĞİ ARASINDAKİ FARKLAR 1-Open-End iplik eğirmede üretim hızı Ring eğirme sistemlerine göre daha yüksektir. Bu da üretimi artırırken maliyetin düşmesini elde eden bir etkendir. 2-Open-End iplik eğirmede muamele aşamaları Ring eğirmeye bakılırsa daha kısadır. Bu da maliyeti düşürücü faktörlerdendir. 3-Open-End sisteminde üretilen iplik Ring ipliğinden daha hacimli, daha elastiki, daha emicidir ve tüylülük azdır. Çok yüksek büküm verilmemişse tutumu da iyidir. Emicilik hususi durumunun iyi olması haşıl alma yüzdesinin yüksek olmasını ve daha parlak tonların elde edilmesini sağlar. 4-Open-End sisteminde üretilen ipliğin bütününde özellikler Ring ipliğe göre daha azca değişkendir. İncelik, düzgünsüzlük, dayanıklılık v.s. iplik süresince daha azca değişir. 5-İşlem gereği Open-End ipliklerinin kesitinde yaklaşık 70-100 lif olmak zorundadır. Bu yüzdendir ki Open-End iplikleri Ring iplikleri (kesitte yaklaşık 50-70 lif gerektirir) kadar ince numaralarda üretilemezler. Örneğin Open-End sisteminde kuramsal olarak Ne40 iplik yapılabilse de pratikte Ne30 numara ipliğin üstüne çıkılmaz. 6-Open-End iplik eğirme işleminin bir teknolojik dezavantajı iplik yüzeyinde oluşan sarmal liflerdir. Eğrilmiş iplik, rotor oyuğu içine beslendiğinde liflerin bir bölümü ipliğin yüzeyine büküm yönünde sarılır. Bu özelliği Open-End iplikleri Ring ipliklerinden ayırmada kullanabiliriz. İpliği büküm yönünün tersi yönünde iki baş parmağımız ile açmaya çalıştığımızda Ring ipliklerin bükümünün açıldığını ve liflerin ortaya çıktığını ayrım edebiliriz, sadece Open-End ipliklerin yüzeyinde, yukarıda bahsedilen sarmal lifler ipliğin bükümünün açılmasına müsaade etmezler ve ipliğin kıvrılıp kaldığını görürüz. Ring ve Open-End İpliklerin büyütülmüş görüntüleri yukarıda görülmektedir. A-Kısa lifli ring ipliği, B-Uzun lifli ring ipliği C-Kısa lifli open-end ipliği, D-Uzun lifli open-end ipliği 7-Open-End ipliklerin mukavemeti Ring ipliklere bakılırsa -20 daha düşüktür. Büküm daha fazlaca artırılarak direnç artırılabilir. Fakat bu da tutumun sertleşmesine niçin olur. 8-Open-End iplikler sıklıkla kısa elyaftan üretilmiş ipliklerdir. 9-Open-End iplikler çoğu zaman devasa yükseklikte direnç gerektirmeyen birçok mamülün üretiminde kullanılmaktadır. Her geçen gün de kullanım alanı genişlemektedir.Teknolojik olarak, dokumada Open-End iplikleri atkı ve çözgü ipliği olarak kullanılabilir. Daha üniform, daha azca ince yere haiz, elastiki ve daha yüksek erozyon dayanımına haiz olması Ring ipliklere göre çözgüde kullanması için avantaj teşkil eder. Emiciliğin iyi olması nedeniyle iyi de haşıl alırlar. Atkı ipliği olarak da üniformluğu ve sürtünme mukavemeti Open-End ipliklerine kullanımda avantaj sağlar. Örme kumaşların eldesinde de Open-End iplikleri kullanılabilmektedir. Open-End ipliklerin hacimli yapısı dolayısıyla, el ve makine ipliği olarak üretilmesi son aşama uygundur. Fakat Open-End ipliklerin düşük mukavemetli oluşu negatif bir tesir olarak kendini gösterir.