Örme Kumaş Nedir?

2022-05-25
@szTitle@

Örme Kumaş Nedir? Tekstil endüstrisinin ülkemizin ekonomisine katkısı emsalsiz ölçekte büyüktür. Bunun için teoride sağlam bir halde öğrenilen tekstilin yapı taşlarından olan kumaş bilgisi de dirimsel bir ehemmiyet taşır. Tekstilde kumaşı, ipliği, elyafı yahut terbiyeyi bilmeyen başarıya ulaşmış bir üretim ortaya çıkaramaz. Bu nedenle kumaşların sınıflandırılmasında mühim bir yeri olan örme kumaş nelerdir bunu öğrenerek işe başlayabilirsiniz. Örme Kumaşların Tarihi M.Ö. 5-6.yüzyıllarda Orta Asya Türkleri ve Mısırlıların keşfettiği kabul edilen örme dokusu, hızla yayılmıştır. O zamanlar rahat şiş, tığ, mil diye malum malzemeler sonrasında yerini elastik iğnelere bırakmıştır. El örgülerinde üretim periyodu kısıtlı olduğu için, Matheew Towsend tarafınca bulunan ilk dilli ve kancalı iğne, ilk örme makinesinin ortaya çıkmasını sağladı. 1867’de ilk örme makinesi geliştirildi ve bunu 1878 yılındaki ilk yuvarlak örme makinesi takip etti. İkinci Dünya Savası sonrası örme makineleri mevzusunda bir büyüme yaşanarak, günümüzdeki mekanik tesislerin ilk temelleri atıldı. Örme Kumaşlar Örme kumaş, ipliklerin iğnelerle ilmek haline getirilmesi ve bu halde elastik ve esneki bir yüzeyin oluşmasıdır. Örme kumaşlar, 3 temel sınıfa ayrılırlar. Tek plaka örgü kumaş, Çift plaka örgü kumaş, Örme kumaş şeklindedir. Şimdi bu tarz şeyleri bir bir gruplamamız gerekirse; tek plaka örgü kumaşlar, süprem, iki iplik, üç iplik, havlu ve pike olarak gruplandırılır. Çift plaka örgü kumaşlar ise, ribana, interlok, Selanik ve kaşkorse olarak kategorize edilmiştir. Örme kumaşların da birçok değişik tipi olduğundan, tek ve çift örgü özelliğine bakılırsa değişik tekstil ürünlerinde tercih edildiklerini görürüz. Kumaş Örme Makineleri Sanayi devriminin üretimi hızlandıran kolaylıkları, tekstil sektörü için de ciddi bir ilerleme kaydetmişti. Örme makineleri, günümüzde oldukca kapsamlı bir mühendislik ürünüdür. Üretim hatalarının büyük bir kısmı, makinenin yanlış kullanılması, bitim işlemleri yahut örme dairesinin problemlerinden kaynaklanır. Örme ipliklerdeki problemler kumaşı doğrudan olarak etkiler. Piyasada kumaş dikilirken oluşurken genel yanlışlar şunlardır:İnce iplik yahut iplik kesilmesi, Kalın iplik, Delik ve patlak hataları, Elyaf topakları, İplik abrajı, Enine çizgi ve bantlar.