Penye Makinesi Taraklar

2022-06-16
@szTitle@

Penye Makine Elemanları:
Yuvarlak Tarak:
Çenelerden dışarı sarkan elyaf sakalı, yuvarlak tarak aracılığıyla taranır. Yuvarlak tarak, metal bir silindir olup üstünde yapımcı firmaya bağlı olarak 13-20 iğneli metal çubuk mevcuttur. Segment üstündeki iğneler emek verme yönüne nazaran başlarda seyrek olup, sona doğru sıklaşmaktadır (mesela birinci sırada 8 iğne/cm, sonuncu sırada 32 iğne/cm). Hem artan iğne sıklığı ve aynı zamanda giderek dikleşen iğne açısı neticesinde tarama derecesi de giderek artar. Başlangıçta daha kalınca olan iğneler sona doğru giderek incelmektedir.
 
Sabit Tarak:
Aşağıdaki iki rolü yerine getirir:
1. Liflerin arka ucunun (kancanın) taranması,
2. Elyaf sakalını tutarak koparma işlemi esnasında, liflerin tülbentten ayrılmasına destek olur.
Rieter’de; durağan tarağın hareketi ile çenelerin hareketi aynı ritimdedir ve üst çene ile tamamen senkronize çalışır. Diğer markalarda; durağan tarağın kendine özgü bir hareketi vardır.
Sabit tarakta iğneler çoğu zaman sık dizilmiş olup, düz iğneler tercih edilmektedir. Koparma silindirlerine olası olduğunca oldukca yaklaşılabilmesi için durağan tarağın iğneleri çoğu zaman eğimlidir. Sabit tarağın yüksekliği (elyaf sakalının içerisine dalma derinliği) ve koparma silindirlerine olan mesafesi ayarlanabilir.
 
Tülbendin Beslenmesi:
Beslenmekte olan tülbendin ağırlığı 65gr/mtül-80 gr/mtül içinde değişmektedir. Her tarak hareketinde beslenen tülbent miktarı (Sp) ise 4.5-6.75 mm civarındadır. Alt çenenin üstünde bulunan oluklu bir silindir, besleme sistemine nazaran ya çenenin öne doğru hareketi yada geriye doğru hareketi esnasında dönüp vatkadaki tülbent akışını kumanda eder. Vatka, rotatif sevk silindirlerinin üstünde oturtulur ve her tarak hareketinde beslenecek elyaf sakalı miktarı kadar döndürülür.
 
Ekleme Hareketi:
Her tarak hareketinde bir miktar tülbent parçası vatkadan ayrılır. Taranmış olan bu parçanın bundan önceki taranmış kısma eklenebilmesi için, koparma silindirlerinin bundan önceki vakit diliminde çekilerek taranmış olan elyaf sakalının bir kısmını geriye sevk etmesi gerekmektedir. Yani eklemenin gerçekleşebilmesi için iki ileri, bir geri elyaf sevk hareketi yapılmaktadır.
 
Taranmış Tülbendin Çekilmesi:
Yeni makinelerde taranmış tülbendi içerisinden geçirerek şerit haline getiren huni ve çıkış silindirleri tülbent akışına nazaran kenara kaydırılmış ve tülbendin asimetrik olarak çekilmesi gerçekleştirilmiştir. Tecrübeler, tülbendin asimetrik çekilmesiyle ekleme yerinin daha tertipli bulunduğunu ve huni aracılığıyla tülbent halinden şerit haline geçişte ekleme yerlerinin üst üste değil de, birbirlerini karşılayacak konumda bulunduğunu göstermiştir.
 
Penye Makinesinde Ekonomiklik ve Verimlilik:
Bir penye makinesinin ekonomikliliği; büyük bir miktarda onun verimliliği ile bağlantılı olmakla birlikte buna ilaveten, iyi ve müessir temizleme yapması ve hepsinin üstünde olan, uzun elyafları kısa elyaflardan kati olarak ayırabilme özelliğinde bulunmasına bağlıdır. Eski tip penye makinelerinde bir çok vakit tarama esnasında uzun elyaflarda da kayıplar olmaktadır. Bu makinelerde tarama yüzdesinin arttırılması ile yitik olan uzun elyaf miktarları daha da fazla artmaktadır.